Accés

Perfil d'estudiant

Aquest màster va adreçat a tots els estudiants que hagin cursat el Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (UdL), altres Graus amb atribucions similars de l’àmbit agro-alimentari (a la UPC, UdG o URV) o altres titulacions afins (previ estudi específic de l'expedient). En el darrer cas caldrà, si escau, cursar complements de formació específics (fins un màxim de 30 ECTS) sempre que l'expedient es consideri assimilable al Grau en Engineria Agrària i Alimentària (UdL) per la Comissió d'Estudis del Màster.

També va adreçat a tots els enginyers tècnics agrícoles sigui quina sigui la seua especialitat. Abans però, hauran de cursar els complements de formació (30 ECTS).
 

Requisits d'admissió

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.
 
Podran accedir al màster en Enginyeria Agronòmica:

Els Graduats en Enginyeria Agrària i Alimentària (UdL). en altres Graus similars de l’àmbit agro-alimentari (UPC, UdG i URV) o altres Graus amb competències equivalents.

Els Enginyers Tècnics Agrícoles en qualsevol de les especialitats. Abans però hauran de cursar 30 crèdits de complements de formació abans de finalitzar els 90 crèdits del màster.

Qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau de contingut afí al màster, sempre que l'expedient es consideri assimilable al Grau en Engineria Agrària i Alimentària (UdL) per la Comissió d'Estudis del Màster i que cursi els complements de formació prèvia que l'ETSEA estableixi per adquirir les competències mínimes dels Graduats en Enginyeria Agrària i Alimentària.

  

Criteris de selecció

En cas d'existir una demanda superior a l'oferta es farà una selecció segons els criteris establerts per la Comissió d'Estudis del Màster.