Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14423 MÈTODES ESTADÍSTICS B 6
14424 POLÍTICA AGROAMBIENTAL I DESENVOLUPAMENT RURAL B 4
14422 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS B 6
14414 SISTEMES DE PRODUCCIÓ I PROTECCIÓ VEGETAL B 7
14421 BIOTECNOLOGIA I MILLORA VEGETAL I ANIMAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14411 GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES B 6
14410 GESTIÓ D'EMPRESES B 6
14423 MÈTODES ESTADÍSTICS B 6
14441 INSTAL·LACIONS AUXILIARS A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA B 4
14412 GESTIÓ DEL TERRITORI I DELS RECURSOS AGRARIS B 4
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14413 SISTEMES DE PRODUCCIÓ ANIMAL B 7
14416 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 4
14440 DISSENY DE PROCESSOS I PLANTES INDUSTRIALS ALIMENTÀRIES B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
20725106 FISCALITAT DE LES EMPRESES O 3
12177 ESTUDI DE SÒLS O 2,5
12183 ECOLOGIA DEL SÒL O 2
390216 ENGINYERIA ALIMENTÀRIA I DELS BIOPROCESSOS O 5
390220 SISTEMES DE CONTROL I AUTOMATITZACIÓ O 5
35012188 TÈCNIQUES AVANÇADES EN BIOTECNOLOGIA O 6
12182 PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I REHABILITACIÓ DE SÒLS O 4
20725102 ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL O 3
35012191 BIOTECNOLOGIA MICROBIANA O 6
12184 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL O 3
390222 ESTUDI DE CASOS PRÀCTICS O 5
20725101 ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS O 3
20725107 LIDERATGE INDUSTRIAL O 3
20725108 NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ O 3
20725115 GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ O 3
35012189 LEGISLACIÓ, BIOÈTICA, PROTECCIÓ I EXPLOTACIÓ DE RESULTATS O 3
35012193 BIOTECNOLOGIA ENZIMÀTICA O 3
13123 QUALITAT I INNOVACIÓ ALIMENTÀRIA O 6
14406 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 12
14400 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 6
390223 FOTÒNICA APLICADA AL SECTOR ALIMENTARI, I DE BIOPROCESSOS, BIOFOTÒNICA, NANOFOTÒNICA5 O 5
390221 COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ O 5
20725109 TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS O 3
12180 INTERACCIONS SÒL-AIGUA-PLANTA-ATMOSFERA O 3
12712 MALHERBOLOGIA O 10
13124 SEGURETAT ALIMENTÀRIA O 6
390218 SENSORITZACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES O 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12721 PATOLOGIA VEGETAL O 10
14406 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 12
14400 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 6
12740 AGRONOMIA:SISTEMES AGRÍCOLES O 6
20725104 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA O 3
13126 INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES D'ELABORACIÓ D'ALIMENTS O 9
12178 SISTEMES D'INFORMACIÓ DE SÒLS O 2,5
35012195 SEGURETAT ALIMENTÀRIA I TRAÇABILITAT O 3
390217 INNOVACIONS TÈCNIQUES EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS I BIOTECNOLÒGICS O 5
13128 FORMULACIÓ, DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS O 9
35012194 APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA O 6
390219 SISTEMES I EQUIPS DE MESURA O 5
12720 ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA O 10
13127 SOSTENIBILITAT EN LA INDUSTRIA ALIMENTÀRIA O 3
20725116 LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ O 3
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11011 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA O 9
14406 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 12
14442 MOBILITAT 26 O 26
14400 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 6
14444 MOBILITAT 24 O 24
11012 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA O 9
11013 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA O 9
14446 MOBILITAT 12 O 12
14443 MOBILITAT 19 O 19
14445 MOBILITAT 22 O 22
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14431 TREBALL DE FI DE MÀSTER (DUAL) B 12
14430 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102556 MAQUINÀRIA, CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS RAMADERES C 6
102521 CONSTRUCCIÓ C 6
102593 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102525 BASES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL C 6
102565 JARDINERIA C 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102562 HORTICULTURA C 9
102561 FRUCTICULTURA C 9