Màster en Enginyeria Agronòmica (interuniversitari)

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14423 MÈTODES ESTADÍSTICS B 6
14414 SISTEMES DE PRODUCCIÓ I PROTECCIÓ VEGETAL B 7
14421 BIOTECNOLOGIA I MILLORA VEGETAL I ANIMAL B 6
14422 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14412 GESTIÓ DEL TERRITORI I DELS RECURSOS AGRARIS B 4
14411 GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES B 6
14441 INSTAL·LACIONS AUXILIARS A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA B 4
14410 GESTIÓ D'EMPRESES B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14416 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 4
14440 DISEÑO DE PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES ALIMENTARIAS B 6
14424 POLÍTICA AGROAMBIENTAL I DESENVOLUPAMENT RURAL B 4
14413 SISTEMES DE PRODUCCIÓ ANIMAL B 7
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
13102 SEGURETAT ALIMENTÀRIA O 4
20725106 FISCALITAT DE LES EMPRESES O 3
14406 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 12
390220 SISTEMES DE CONTROL I AUTOMATITZACIÓ O 5
390223 FOTÒNICA APLICADA AL SECTOR ALIMENTARI, I DE BIOPROCESSOS, BIOFOTÒNICA, NANOFOTÒNICA5 O 5
20725101 ANÀLISI DE BALANÇOS I INDICADORS EMPRESARIALS O 3
20725102 ANÀLISI MACROECONÒMICA I CONJUNTURA INTERNACIONAL O 3
35012188 TÈCNIQUES AVANÇADES EN BIOTECNOLOGIA O 6
35012189 LEGISLACIÓ, BIOÈTICA, PROTECCIÓ I EXPLOTACIÓ DE RESULTATS O 3
35012193 BIOTECNOLOGIA ENZIMÀTICA O 3
14400 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 6
13117 AVENÇOS EN POSTCOLLITA DE FRUITES I HORTALISSES O 6
390218 SENSORITZACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES O 5
35012191 BIOTECNOLOGIA MICROBIANA O 6
12712 MALHERBOLOGIA O 10
13115 GESTIÓ DE LA QUALITAT I INNOVACIÓ O 4
390221 COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ O 5
390216 ENGINYERIA ALIMENTÀRIA I DELS BIOPROCESSOS O 5
20725108 NEGOCIACIÓ I COMUNICACIÓ O 3
20725115 GESTIÓ DE LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ O 3
390222 ESTUDI DE CASOS PRÀCTICS O 5
13101 GESTIÓ DE LABORATORIS O 2
20725107 LIDERATGE INDUSTRIAL O 3
20725109 TEORIA DE LA PRESA DE DECISIONS O 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
35012194 APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA O 6
13121 AVENÇOS EN PRODUCTES CARNIS CURATS O 2,5
20725116 LOGÍSTICA, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ O 3
14406 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 12
12721 PATOLOGIA VEGETAL O 10
14400 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 6
35012195 SEGURETAT ALIMENTÀRIA I TRAÇABILITAT O 3
13119 INNOVACIÓ EN OLIS D'OLIVA I OLIVES DE TAULA O 3
12720 ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA O 10
12740 AGRONOMIA:SISTEMES AGRÍCOLES O 6
13120 OLIS DE LLAVORS: NOVES FÒRMULES I PROCESSOS O 2
13122 AVENÇOS EN PRODUCTES CARNIS CUITS O 2,5
390217 INNOVACIONS TÈCNIQUES EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS I BIOTECNOLÒGICS O 5
20725104 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA O 3
13107 ALIMENTS DE QUARTA GAMMA O 2
390219 SISTEMES I EQUIPS DE MESURA O 5
13118 AVENÇOS EN SUCS DE FRUITA I HORTALISSES O 2
13113 LLENCAT I ENVASAT. FONAMENTS DE DISSENY DE PLANTES D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES CARNIS O 2,5
13112 TECNOLOGIA D'ELABORACIÓ DE PLATS PRECUINATS O 2,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12184 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL O 3
12183 ECOLOGIA DEL SÒL O 2
12178 SISTEMES D'INFORMACIÓ DE SÒLS O 2,5
11012 COMPONENT FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓ PORCINA O 9
12180 INTERACCIONS SÒL-AIGUA-PLANTA-ATMOSFERA O 3
14406 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 12
12177 ESTUDI DE SÒLS O 2,5
14400 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O 6
12182 PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I REHABILITACIÓ DE SÒLS O 4
11013 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA O 9
11011 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS DE LA PRODUCCIÓN PORCINA O 9
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14431 TREBALL DE FI DE MÀSTER (DUAL) B 12
14430 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102525 BASES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL C 6
102565 JARDINERIA C 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102562 HORTICULTURA C 9
102561 FRUCTICULTURA C 9