ARGEMI ARMENGOL, IMMACULADA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIA ANIMAL
Email: immaculada.argemi@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Sanitat i Producció Porcina - UdL 1 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 3 PRODUCCIÓ PORCINA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Sistemes Ramaders Sostenibles
Tesis Any Direcció
Actitud dels consumidors, alternatives d'alimentació i efecte del tipus genètic sobre la qualitat de la canal i de la carn en el porc ecològic 2019 Javier Álvarez-Rodríguez i Daniel Villalba Mata
Publicacions Any Autors Tipus
Locally Grown Crops and Immunocastration in Fattening Heavy Pigs: Effects on Performance and Welfare. 2022 Argemí Armengol, I.; Villalba, D.; Vall, L.; Coma, R.; Roma, J.; Álvarez Rodríguez, J. Article d'investigació
¿Hemos tocado el techo de producción ganadera? 2022 Alvarez Rodriguez, J.; Serrano Perez, B.; Argemí Armengol, I.; Blanco Penedo, I. Article en premsa
Dietary silage supplement modifies fatty acid composition and boar taint in pork fat. 2022 Argemí Armengol, I.; Villalba, D.; Bertolín, J.R.; Latorre, M.A.; Panella Riera, N.; Álvarez Rodríguez, J. Article d'investigació
Effects of dietary roughage on organic pig performance, behaviour and antioxidants accretion in perirenal adipose tissue 2020 Argemí Armengol, I.; Villalba, D.; Tor, M.; Bertolín, JR.; Latorre, MA.; Álvarez Rodríguez, J. Article d'investigació
Estrategias de alimentación, evaluación del impacto ambiental y valoración económica de dietas de porcino ecológico 2020 Argemí Armengol I.; Villalba D.; Tor M; Alvarez Rodriguez J. Article d'investigació
Actitudes de los consumidores de carne de cerdo en el noreste de España y Portugal 2020 Argemí Armengol, I.; Villalba, D.; Ripoll, G.; Teixeira, A.; Álvarez Rodríguez, J. Article en revista divulgativa
Factors de variació en la producció de canals de porcí ecològica i convencional 2020 Argemi-Armengol I; Villalba D; Alvarez-Rodriguez J Article d'investigació
Genetic but not lean grade impact on growth, carcass traits and pork quality under organic husbandry 2019 Argemi-Armengol I; Villalba D; Ripoll G; Alvarez-Rodriguez J Article d'investigació
Credence cues of pork are more important than consumers' culinary skills to boost their purchasing intention 2019 Argemí-Armengol I; Villalba D; Ripoll G; Teixeira A; Álvarez-Rodríguez J Article d'investigació
The extent to which genetics and lean grade affect fatty acid profiles and volatile compounds in organic pork 2019 Argemí-Armengol I; Villalba D; Tor M; Pérez-Santaescolástica C; Purriños L; Lorenzo JM; Álvarez-Rodríguez J Article d'investigació