SEGARRA BRAUNSTEIN, GUILLEM

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Email: gsegarra@ub.edu

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 1 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL
MU en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) - UdL 2 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL