Màster en Enginyeria Agronòmica (interuniversitari)

Calendari de trobades

Les reunions amb els/les estudiants per a analitzar el desenvolupament del curs es realitzaran amb caràcter periòdic al llarg del mateix (després de la finalització de cada trimestre), en data coincident amb la presentació de les assignatures del nou trimestre.