Estudis en simultaneïtat

El programa de simultaneïtat és una proposta de l'ETSEA dissenyada per a fer compatibles els estudis i l'adquisició de competències de dos Màster.

En la pràctica, es tracta d'un itinerari formatiu que consisteix en cursar simultàniament les matèries del Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) i les matèries d'algun dels Màster d'especialització existents a l'ETSEA (Gestió de sòls i aigües, Protecció integrada de cultius, Sanitat i producció porcina, Gestió i innovació en la indústria alimentaria) així com d'algun del màsters d'especialització de les universitats participants en el MenAg, seguint un programa preestablert. L'estudiant/a que decideixi seguir aquest itinerari podrà obtenir les competències i els títols dels dos Màster amb un important estalvi en temps i diners. 

Full de sol·licitud per cursar els estudis en simultaneïtat      

Proposta de matricula en simultaneïtat

Demana informació a la coordinadora del Màster

Doble Titulació