Màster en Enginyeria Agronòmica (interuniversitari)

Estudis en simultaneïtat

El programa de simultaneïtat és una proposta de l'ETSEA dissenyada per a fer compatibles els estudis i l'adquisició de competències de dos Màster.

En la pràctica, es tracta d'un itinerari formatiu que consisteix en cursar simultàniament les matèries del Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) i les matèries d'algun dels Màster d'especialització existents en l'ETSEA (Gestió de sòls i aigües, Protecció integrada de cultius, Sanitat i producció porcina, Gestió i innovació en la indústria alimentaria i Enabling Technologies for the Food and Bioprocessing Industry KET4FOOD+BIO) seguint un programa preestablert. L'estudiant que decideixi seguir aquest itinerari podrà obtenir les competències i els títols dels dos Màster amb un important estalvi en temps i diners. 

Full de sol·licitud per cursar els estudis en simultaneïtat      

Proposta de matricula en simultaneïtat

Doble Titulació