Fitxa de la titulació

Nom

Máster en Enginyeria Agronòmica

Crèdits ECTS

90 ECTS

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Any d'inici

Curs 2019-20

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat de Lleida

Universitats participants

Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, Castellà i Anglè (10%)

Places

30

Coordinació

Maria Rosa Teira Esmatges etseafiv.coordmenag@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Guia acadèmica i d'orientació per a la matrícula 2024-25
Guia acadèmica i d'orientació per a la matrícula 2024-25
Guia acadèmica i d'orientació per a la matrícula 2024-25
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Formació en Empresa
Formació en Empresa
Formació en Empresa
Oficina Tècnica
Oficina Tècnica
Oficina Tècnica
Formació Agrònoms
Formació Agrònoms
Formació Agrònoms
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Què fa un/a Enginyer/a Agrònom/a?

El Màster en Enginyeria Agronòmica és un ensenyament regulat per l’Ordre CIN/325/2009 que habilita oficialment i de manera exclusiva per a l’exercici de la professió d'Enginyer Agrònom (carrera creada a Espanya el 1855). Aquesta professió té una llarga tradició i acceptació social a Espanya i a tot el món. Els Enginyers Agrònoms son professionals clau per a la competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari.

La titulació d'Enginyer Agrònom s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària –ETSEAFIV- (Universitat de Lleida) des del curs 1977-78. Des del curs 2010-11 s'adapta a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) com a Màster Oficial en Enginyeria Agronòmica, i des del curs 2019-20 s'ofereix a la Universitat de Lleida com a Màster Oficial i Interuniversitari d’Enginyeria Agronòmica, conjuntament amb la UdL (coordinadora), la UdG, la UPC i la URV.

La docència és impartida per professors i investigadors de reconegut prestigi de les 4 universitats participants i per diversos professionals convidats provinents d'altres centres de recerca, de l'administració pública i de diverses empreses i entitats del sector.

 

La professió de l'Enginyeria Agronòmica

Es tracta d'una professió que és reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil professional comú: un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambientalment i econòmica.

Són dones i homes formats en les tècniques més avançades per a la gestió, el disseny, la planificació i la innovació tecnològica al medi rural, agrari i alimentari. Preparats per a alimentar les persones i tenir cura del medi ambient, tot millorant la producció primària i l'aprofitament agrícola i ramader, la transformació industrial i la sostenibilitat mediambiental, i promovent el desenvolupament rural.

Sortides professionals

La demanda de professionals de l'enginyeria agronòmica és molt elevada, i la inserció professional al cap de 6 mesos de la finalització dels estudis ha estat en els darrers anys superior al 90%. Hi ha molts àmbits en els quals un enginyer agrònom pot desenvolupar-se professionalment:

- exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

- direcció empresarial o tècnica en indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, empreses d'obres d'infraestructures rurals (edificis, regs, camins, instal·lacions, etc.).

- producció i control de qualitat en indústries agroalimentàries o en empreses agrícoles o ramaderes;

- empreses de productes i de serveis agraris: equips, protecció de cultius, agricultura de precisió, comercialització, etc.;

- recerca i desenvolupament en empreses o organismes públics;

- administracions públiques agràries tant a la Unió Europea, a l’Estat, les CCAA, con els Ajuntaments i les organitzacions agràries.

 

Testimonis

Oriol Cuñé (BIOVERT): Cursar el màster m’ha permès accedir al món de la investigació i conèixer una perspectiva diferent de l’agricultura Mireia Rubies (estudiant de 2n curs): El màster t'obre les portes a un gran i divers ventall d'opcions en el món laboral

 

Notícies

2024-05-27 Webinar sobre Màsters habilitants el proper 27 de maig de 2024

2024-05-22 L'Ariadna Gavaldà (estudiant del MENAG) guanyadora del premi a millors TFG (curs 22-23)

2024-05-18 Beques per a fills de funcionaris MUFACE per cursar Enginyeria Agronòmica Superior o equivalent en Escoles Tècniques Superiors d'Enginyers Agrònoms, a càrrec del "Legado Casado de la Fuente", per al curs 2024/2025

Vegeu la Convocatòria aquí

2024-05-16 El ranking Fundación CyD situa a la UdL en la millor universitat espanyola en Agricultura

2024-04-08 Viatge d'estudis pels regadius del Segrià, Rioja i Navarra